להזמנה טלפונית חייגו 050-736-3149

תקנון האתר

מונחים
1. החנות להלן החנות הוירטואלית היא אתר האינטרנט.
2. האתר – אתר האינטרנט www.lahit-barosh.co.il.
3. הפריטים להלן באתר והם המוצעים למכירה לקהל המשתמשים.
4. תקנון זה הינו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין הנהלת האתר לבין הגולש באתר ו/או המזמין דרך האתר.
5. הנוסחים בתקנון זה אמנם מופיעים בלשון זכר אך מיועדים לשני המינים.
6. כל המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר, כי עם ביצוע הפעולה הוא קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
7. מחירי הפריטים כוללים מע״מ על פי הדין.
8. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
9. תמונות הפריטים המוצגים באתר הנם להמחשה בלבד ואינם מחייבות כלל את הנהלת האתר. כן מוסכם ומובהר, כי הנהלת האתר תשתדל לעשות את מיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר.
10. הנהלת האתר עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והנהלת האתר לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
11. בעת עדכון סל הקניות, הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת ללקוח אודות הסל הנטוש, באמצעות שליחת מייל לכתובת שהוזנה.
12. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי הפריטים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחוייב הלקוח לפי המחירים המעודכנים.
13. הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

תקנון
1. כל הפריטים הנמכרים באתר הינם חדשים באריזתם המקורית ונושאי אחריות מלאה מלבד פריטים שצוין אחרת.
2. טעויות מלאי עלולות לקרות, במידה ופריט שהוזמן אינו זמין במלאי יינתן ללקוח צפי להגעת הפריט למלאי והאפשרויות להזמין פריט חילופי או לבטל את העסקה.
3. הזמנות ניתן לבטל לפני משלוח הפריט ולפני חיוב הלקוח. ביטול הזמנה לאחר שחויבה ו/או נשלחה כרוך בתשלום דמי הביטול של חברת האשראי ו/או דמי המשלוח ע”י הלקוח.
4. תמיכה טכנית תינתן לכל הפריטים ע”י צוות להיט בראש אמצעות השארת הודעה באמצעות טופס מקוון באתר או באמצעות הדואר האלקטרוני.
5. להיט בראש אינה אחראית לנזקים שיגרמו כתוצאה משימוש בפריטים הנמכרים באתר בניגוד להוראות היצרן ו/או הנחיות נוספות לשימוש שיינתנו ע”י להיט בראש.

מבוא
1. החנות משמשת כחנות וירטואלית לרכישת פריטים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט ברחבי העולם.
2. רשאים להשתתף בקניה בני 18 ומעלה (קטין רשאי לבצע הזמנה באתר בצירוף אישור אפוטרופוס בלבד), בעלי תיבת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעלי כתובת מגורים אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף.
3. תנאי מוקדם למשלוח סחורה אל הקונה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה.
4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך בחנות זאת, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החנות, לכל דבר ועניין.
5. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.
6. גלישה בחנות ו/או רכישת הפריט ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון, לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר לרבות קניה בחנות.

המכירות – חלק כללי
1. החנות מציגה רשימת פריטים לרבות כל הפרטים אודות הפריט או השירות המוצע למכירה ואת המחיר כפי שנקבע מראש, המכירה הינה עד גמר המלאי.
2. במכירה רגילה רשאי כל משתתף לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי בחנות עצמה או באמצעות השארת הפרטים במענה טלפוני של החנות, כפי שיפורסם.
3. השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של המשתתף תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה וכן בכך שהפריט המבוקש קיים במלאי החנות בעת השלמת הליך המכירה.

אופן ההשתתפות במכירות
1. בעת הליך ההרשמה לאתר יבחר כל משתתף שם משתמש וסיסמה, לאחר מכן נדרש להקליד פרטים בסיסיים כפי שמופיעים בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מס’ טלפון וכד’.
2. הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה, לאחר מילוי כל הפרטים הופך המשתתף ל”מבצע פעולה” . לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
3. מיד לאחר ביצוע ההזמנה תבצע החנות בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי ותינתן הודעה מתאימה ללקוח לפיה העסקה אושרה, במידה ויתקבל סירוב בכרטיס האשראי החברה תודיע במידית ללקוח בדבר אי אישור העסקה.
4. לאחר אישור העסקה, המכירה תירשם במחשבי החנות וניתן יהיה לראות את פרטי העסקה בקישור “הזמנות” בחנות, תוך 24 שעות.
5. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות הפריט או השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר אישור העסקה ע”י חברות האשראי.
6. הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי החנות יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
7. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
8. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה ולפיה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר עם מוקד שרות הלקוחות של החנות לצורך הסדרת התשלום על העסקה. במקרה כאמור, יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העסקה ע”י חברות כרטיסי האשראי. במידה ולא פעל מבצע הפעולה להסדרת אישור העסקה ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה ע”י חברות האשראי , יראו החנות ו/או הספקים את העסקה כמבוטלת.

הצהרת פרטיות – המחויבות שלנו להגנת הפרטיות
הפרטיות שלך חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר. כדי לודא מודעות המבקרים באתר, מופיע מידע זה הן בדף הבית של האתר והן בכל נקודה שבה נדרשים פרטי מידע אישיים.

המידע שאנו אוספים
בעמודים באתר שבהם ניתן להזמין פריט או שירות, להזמין מידע וכו’, נדרש מידע כמפורט:
שם מלא, דוא”ל, טלפון, כתובת, אשראי וכו’.

מה אנו עושים עם המידע
במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של פריט, שירות או מידע, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה (למשל חיוב הצרכן, הוצאת קבלה וכו’).
המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה (כגון לחברת האשראי).
מידע הנמסר אודות אדם אחר לצורך משלוח מתנה משמש למטרה זו בלבד במקרה ששלחת לנו דוא”ל נשתמש בכתובת הדוא”ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא”ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת, וכמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר.
אם אתה מעוניין לקבל מידע נוסף אתה מוזמן לידע אותנו בדבר רצונך זה ונפעל בהתאם.
בכל מקרה לא נעשה שימוש בפרטים שלך לצורך זה אלא אם בקשת זאת מפורשות.
במידע לא מזהה, כלומר מידע שאינו יכול להיות מיוחס לאדם מסוים, אנו עושים שימוש כדי לשפר את האתר שלנו ולעדכן את ההתנהלות המסחרית שלנו ואת שירותינו, כשמידע לא שמי זה מועבר גם לגורמים אחרים, בהם המפרסמים אצלנו. לדוגמה: מספר המבקרים באתר, מספר הנשים הנרשמות לשאלון מסוים באתר, וכו’, אך לא כל פרט מידע המזהה אישית את המבקר באתר.
איננו עושים כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהעברת, בין אם זה כרטיס אשראי או מספר חשבון בנק, אלא לביצוע התשלום, ואיננו מעבירים אותו לכל גורם נוסף זולת לצורך זה.

המחויבות שלנו לאבטחת מידע
אנו מונעים כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלנו. אנו שומרים על המידע מעודכן, ומוודאים שימוש נכון בנתונים. יישמנו הליכים פיזיים, טכנולוגיים ואלקטרוניים כדי לאבטח את המידע שאנו אוספים באתר.

יצירת קשר עמנו
לשאלות בעניין הגנת הפרטיות באתר, וכן לתלונות על הטיפול במידע באתר, ניתן לפנות אלינו בדוא”ל או באמצעות הטופס המקוון באתר.

ביטול הצעות / מכירה / קנייה / אחריות
1.החנות ו/או הספק לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי , לרבות נזק כספי בגין רכישת הפריט במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי .
2. לקוח אשר הזמין פריט – אשר הפריט אזל במלאי יוכל הלקוח לבטל את ההזמנה ללא חיוב בדמי ביטול.
3. ניתן לבטל רכישת פריט עד 14 יום מיום קבלת הפריט או מסמך הגילוי לפי המאוחר, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החנות .
4. במקרה של ביטול – שלא עקב פגם או אי התאמה בין העסקה למסמך הגילוי לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר יחויב הלקוח בשיעור של 5% אך לא למעלה מ- 100 ש”ח ,במקרה של ביטול עקב פגם או אי התאמה בין הפריט למסמך הגילוי לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר לא ייגבו דמי ביטול, בהתאם להוראות החוק .
5.מוסכם כי הלקוח יחזיר את המוצר שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא. כמו כן מובהר כי לא יוחזרו דמי המשלוח עבור הפריט ללקוח. במקרה בו הפריט שסופק ללקוח פגום/לא תקין (בתוך 14 יום) יוחזר הפריט לחנות האתר באחריות הלקוח ועל חשבונו. במידה וימצא הפריט לא תקין/פגום יפוצה הלקוח בדמי המשלוח בסך לא עולה על 25 ש”ח. במידה והפריט ימצא תקין יוחזר ללקוח בתוספת דמי משלוח של 25 ש”ח או שהלקוח יאסוף את הפריט מהחנות ללא חיוב דמי משלוח.
6. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשוא העסקה נשלח זה מכבר .
7. החנות תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:
7.1 נפלה טעות קולמוס חריגה , בין אם במחיר הפריט ובין אם בתיאור הפריט .
7.2 אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין .
7.3 במקרה של כוח עליון , פעולת מלחמה , איבה ,טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין .
8. הודעה על ביטול המכירה תימסר במידית לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה וכספם יושב מידית.
9. אזל הפריט מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה , רשאים החנות ו/או הספק לבטל את המכירה ו/או להציע פריט חלופי שווה ערך ,כמו כן תינתן אפשרות ללקוח לקבל את כספו במיידי. הודעה על ביטול כאמור תיעשה באמצעות הדואר האלקטרוני או לחילופין באמצעות השארת הודעה באזור האישי של המשתמש.
10. פריט אשר הוזמן במיוחד על ידי לקוח וסופק על פי הזמנת הלקוח – לא ניתן יהיה לבטל עסקה זו והלקוח יהיה מחויב במלוא ההוצאות הכרוכות בכך.האפשרות לביטול עסקה 11. תינתן כאשר מחירו של הפריט הנרכש עולה על סך 50 ש”ח, וזאת תוך 48 שעות מהמועד בו סופק הפריט ללקוח (לא כולל שישי שבת, חגי ומועדי ישראל).
11. במקרה של ביטול עסקה בחלוף 48 שעות ממועד מסירת הפריט/ים, יוענק זיכוי קרדיט לרכישה באתר וללא הגבלת זמן וזאת בתנאי שהחזרת הפריט/ים נעשתה תוך 14 ימים ממועד האספקה.
12. ההחזר יבוצע עם אותו אמצעי תשלום במעמד הרכישה, במקרה של אובדן כרטיס וכיוצ”ב יזוכה הלקוח בזיכוי קרדיט לרכישה באתר.
ההחזר הכספי יבוצע באותם תנאים כפי שבוצעה העסקה המקורית בפועל, במקרה של עסקת תשלומים יזוכה אמצעי התשלום במספר תשלומים זהה, עסקה שחויבה בתשלום אחד תזוכה בתשלום אחד. אין צורך לפנות לחברת האשראי לביטול העסקה, אנו נעשה זאת עבורך.
13. במקרה בו בוצעה רכישה באמצעות שובר זיכוי/תווי קניה/כרטיס מתנה לא יהיה ניתן לקבל החזר כספי, אלא יהיה ניתן לקבל בזיכוי קרדיט לרכישה באתר.
14. ניתן להחזיר פריט וזאת בתנאי שהפריט נשמר באריזתו המקורית, ללא פגם, ולא נעשה בו כל שימוש.
15. במקרה של ביטול עסקה ו/או החזרת מוצר עקב פגם בפריט ו/או אי התאמה בין הפריט שהוזמן לבין הפריט שנמסר ו/או אי עמידה בלוחות זמני אספקת הפריט יתואם שליח לאיסוף החבילה ויזוכה הלקוח על מלוא העסקה; כל זאת ועוד עפ”י הוראות הדין.
16. פריט אשר נרכש במבצע יזוכה על פי המחיר ששולם במעמד הרכישה בפועל.
17. במקרה של בקשה להחזר כספי/קרדיט באתר עבור פריט אשר נרכש במסגרת מבצע משולב (לדוגמה: קונים פריט 1 והשני במתנה) ו/או פריט בודד אשר נרכש כחלק מערכה, לא יינתן החזר כספי/קרדיט באתר כנגד החזרת פריט בודד אשר נרכש במסגרת מבצע משולב/ערכה, לשם כך יש להחזיר את כל הפריטים אשר נרכשו במבצע המשולב/ערכה.
18. במקרה של ביטול עסקה ו/או החזרת פריט/ים אשר נרכשו באמצעות קרדיט באתר, יזוכו באמצעות קרדיט לרכישה נוספת באתר.

אספקת הפריטים
1. החנות ו/או הספקים לפי העניין ידאגו לאספקת הפריט או השירות הנרכש באתר ,לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה , תוך 14 ימי עסקים. עם זאת אנו נשתדל לספק את הסחורה במהירות האפשרית.
2. החנות ו/או הספקים יפעלו כדי לספק את הפריט ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה , וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי . החנות ו/או הספקים לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת הפריט במקרים הבאים:
2.1 כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חירום ונזקי טבע.
2.2 כל סיבה שאינן בשליטת החנות.
3. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את הפריטים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח .
4. זמני אספקת הפריטים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת , ערבי חג וימי חג. זמן האספקה מתייחס לזמן המקסימלי אותו החנות תשלח את פריטיה ללקוח .

דמי משלוח ותנאי משלוח
1. דמי המשלוח ישולמו ע”י הלקוח בנפרד במועד האספקה או במסגרת התשלום בגין הפריט.
2. במכירה בתשלומים רשאית החנות ו/או הספק לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון
3. מוסכם כי במקרה של איסוף ע”י הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי משלוח .
4. צורות המשלוח ותנאי משלוח :
א. אספקה עם חברת משלוחים – המשלוח מבוטח באופן מלא. במקרה של אובדן או נזק חברת המשלוחים תאסוף את המשלוח ותטפל בו.
ב. דואר רשום – מבוטח באופן מלא ניתן לעקוב באתר האינטרנט של רשות הדואר אחר התקדמות המשלוח. כתובת האתר: www.israelpost.co.il

זיכויים
לא ניתן לזכות כרטיסי “דיירקט” או כרטיסי אשראי נטענים אשר הונפקו בדואר ישראל – יינתן זיכוי לרכישה באתר בלבד.
במידה ותשלום בוצע במזומן – יינתן זיכוי לרכישה באתר בלבד.

שירות לקוחות
1. בכל שאלה או בירור לגבי הפריטים המוצגים באתר לרבות באשר למפרט הפריט, מידע על תפעול הפריט וכיוצ”ב ניתן לפנות אלינו בדוא”ל או באמצעות הטופס המקוון באתר.
2. נציגי החנות ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, כניסה לאתר והשימוש בו על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

אבטחת מידע פרטיות בחנות
1. החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור , ככל האפשר על סודיות המידע. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL .
2. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן . במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון , החנות לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא , עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו , אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
3. החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד , ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה .

שונות
1. אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר , לרבות גרפיקה , עיצוב , הצגה מילולית , סימני מסחר , סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החנות ו/או מי מטעמה .
2. אין להעתיק , לשכפל, להפיץ , לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר , אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החנות.
3. רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות .
4. נפלה טעות חריגה בתיאור הפריט , לא יחייב הדבר את החנות ו/או את הספקים.

אמינות
1. החנות מודעת לרגישות הכרוכה בהפעלתו של אתר מכירות באינטרנט , ועל כן מקפידה החנות לנהל את האתר בזהירות , מיומנות, ובאופן מבוקר.
2. קיים תיעוד מלא של כל מכירה המתבצעת באתר.

ט.ל.ח

התחל בשיחה
צריך עזרה?
היי,
האם אוכל לסייע לך במשהו?
דילוג לתוכן